Aktiviteter og resultater

 I VærdiFisk-projektet gennemføres der aktiviteter i alle led i værdikæden fra redskabsdesign til videreforædling af produkter.

Der benyttes tre redskabsdesign til indsamling af data; det eksperimentelle redskab, standardredskab for kvalitetsforsøget og standardredskab for selektionsstudiet. Det eksperimentelle redskab er designet sammen med Strandby Net og fiskeskipper på FN-436 Tove Kajgaard med det formål at adskille fisk og jomfruhummere under fangstprocessen. Det benyttes i begge studier, og resultaterne herfra sammenlignes med standardredskabet i det givne studie.

I selektionsstudiet udføres et forsøgsfiskeri ombord på FN-436 Tove Kajgaard for at undersøge effekten af det eksperimentelle redskab. Efterfølgende estimeres evnen redskabet har til at adskille og selektere fangsten.

Kvalitetsvurdering foretages i tre led i værdikæden: ombord på fartøjet, efter landing, og efter filetering. Gennem en blindtest, hvor information om hvilket redskab fangsten stammet fra var ukendt, vurderer eksportører fra Rasmus Clausen & Sønner og Strandby Fiskeeksport kvaliteten ud fra de egenskaber ved fisk som er vigtigst for dem. Efter kvalitetsvurdering af hel fisk, bliver fangsten sorteret og solgt på hhv. Fiskernes Samlecentral og Strandby Fiskeauktion.

https://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater
6 JUNI 2020