Strandby havn

Baggrund

Havets ressourcer skal sikres for de kommende generationer samtidig med at det skal være økonomisk fordelagtigt at drive et fiskeri. Lave niveauer på enkelte fiskebestande med begrænsninger for fiskeriet i form af faldende fiskekvoter gør det væsentlig at fokusere på hvordan fiskere kan få mest mulig udbytte af den fangst de lander set i forhold til udgifter og arbejdsmængde. To måder at øge værdien i konsumfiskeriet på er at øge kvaliteten og øge selektionen af små individer.

Friskhedsgraden til fisk og skaldyr er på sit højeste i det første trin i værdikæden. Fiskeredskaber påvirker fangstens kvalitet. Tidligere undersøgelser viser at trawlfangede fisk, som torsk, har en lavere kvalitet end når de fanges med f.eks. langline. Fisk fra det blandede fiskeri efter jomfruhummer omtales ofte som hummerfisk, hvilket også indikerer en relativt ringe kvalitet. Fisken er meget udsat for gentagene overfladekontakt med jomfruhummer og andre arter med spidse og hårde overflader der påfører fiskene skader og skurer deres skæl af.

I tillæg til fysiske skader kan stress og udmattelse umiddelbart inden fisk aflives føre til hurtigere og kraftigere rigor mortis, efterfulgt af at kødet bliver hurtigere blødt og gaber mere. Dette kan føre til en kvalitetsnedgradering og at fisken ikke længere er brugbar til højkvalitetsprodukter.

Vertikaldelte redskaber har tidligere vist sig at være effektive til at sortere fangsten under fiskeriprocessen. En adskillelse af fisk og jomfruhummere kan potentielt forbedre kvaliteten sammenlignet med standardredskaber hvor de blandes. Et vertikaldelt redskab giver derudover mulighed for at tilpasse maskestørrelsen og formen til fisk og jomfruhummer uafhængig af hverandre og således øge selektionen af fisk samtidig med at fangsten af jomfruhummer bibeholdes i redskabet. 
 

https://www.vaerdifisk.dk/baggrund
6 JUNI 2020