Deltagere i VærdiFisk-projektet

Strandby Net
Vodbinder Lars Peter Jensen, e-mail: lp@strandbynet.dk, tlf.: 98 48 13 00, mobil: 21 42 59 69 

FN436 Tove Kajgaard
Fiskeskipper Lars Kajgaard, e-mail: lkajgaard@tdcadsl.dk, tlf.: 20 20 54 36, mobil: 20 33 28 16

Fiskernes samlecentral, Strandby
Martin Kusk, e-mail: martin@fiskernessamlecentral.dk, tlf.: 98 48 20 22 

Strandby fiskeauktion
Auktionsmester Jesper Kajgaard, e-mail: jesper@strfisk.dk, tlf.: 98 48 16 11, mobil: 40 46 21 37 

Rasmus Clausen & Sønner
Fiskeeksportør Bo Clausen, e-mail: bo@rasmus-clausen.dk, tlf.: 98 48 27 77, mobil: 20 20 87 77

Strandby Fiskeeksport
Fiskeeksportør Flemming Thomsen, e-mail: strandby@fiskeeksport.com, tlf.: 98 48 10 03, mobil: 30 54 10 94

Danmarks Fiskeriforening
Fiskeriformand Strandby Fiskeriforening Claus Pedersen, e-mail: cp@strandbyhavn.dk, tlf.: 98 48 22 59, mobil: 40 46 56 53
Biolog Henrik Lund, e-mail: hl@dkfisk.dk, tlf.: 76 10 96 52, mobil: 29 24 55 65

DTU Aqua 
Projektleder: PostDoc Junita Karlsen, jka@aqua.dtu.dk, tlf.: 35 88 32 52, mobil: 21 24 84 12
Forsker Ludvig Ahm Krag, lak@aqua.dtu.dk, tlf.: 35 88 32 06, mobil: 21 31 67 54
Professor Niels Madsen, nm@aqua.dtu.dk, tlf.: 35 88 32 59
Forsker Rikke P. Frandsen, rif@aqua.dtu.dk, tlf.: 35 88 32 70
Videnskabelig assistent Christoffer Moesgaard Albertsen, cmoe@aqua.dtu.dk, tlf.: 35 88 34 19
Emeritus Peter Lewy, pl@aqua.dtu.dk, tlf.: 35 88 33 71

https://www.vaerdifisk.dk/deltagere
6 JUNI 2020