Forside

Hvad undersøges?

Et fangstredskab videreudvikles og testes i to forsøg.

Kvalitet

 • Er det muligt at opnå en højere kvalitet på fisk fanget sammen med jomfruhummere ved at ændre på fangstredskabet?
 • Vil en kvalitetsforbedring på fisk målt af forskere også være mærkbart for opkøbere på fiskeriauktionen?
 • Fører en kvalitetsforbedring til højere fiskepriser?
 • Kan en forbedret fangstproces få betydning for kvaliteten på fiskefileter?

Redskabsdesign og størrelsesselektion

 • Kan en vertikaldelt fangstpose opsamle fisk i den øverste del og jomfruhummere i den nederste?
 • Kan redskabet både hjælpe uønskede fisk og små jomfruhummere med slippe ud bibeholde landbare jomfruhummere i fangsten?

FN 436 Tove Kajgaard på vej ind til landingRedskabets geometri under fiskeriJomfruhummere til salg på Strandby Fiskeriauktion

Hvem er med?

VærdiFisk er et samarbejde med fiskerierhvervet i Strandby.

Projektet inkluderer kompetencer fra alle led i værdikeden fra fangst til videreforædling:

 • vodbinder 
 • fisker 
 • samlecentral 
 • auktionsmester
 • fiskeeksportører

Repræsentanter fra Strandby og Danmarks fiskeriforening er brobyggere mellem erhvervet og forskere.

Fiskeriteknologer fra DTU Aqua står for projektledelse, dataindsamling og analyser.

Projektperioden er fra 1/1-13 til 27/5-14.

VærdiFisk har modtaget økonomisk støtte fra NaturErhvervstyrelsen og den Europæiske Fiskerifond. 

https://www.vaerdifisk.dk/
29 JANUAR 2020