Typiske skader på eksoskelettet hos jomfruhummer

Kvalitetsvurdering ombord

En prøve med nyfangede torsk, mørksej, rødspætter og skærisinger vurderes efter kvalitetsmålene skæltap, mærker og skader for hver fangstpose og fangstdag. Nyfangede jomfruhummere gives en score i henhold til hvor mange klør og ben der manglede, og efter hvorvidt der var skader på kroppen.

Er der forskel på kvaliteten fra de tre fangstposer (fiskeposen, hummerposen og standardposen)?
Ja! Alle arter havde et mindre skæltab når de blev fanget med fiskeposen. Endvidere havde torsk, mørksej og rødspætte færre mærker (misfarvninger). En sådan effekt blev ikke observeret hos skærising. Det var ingen forskel i hvor skadet de forskelige arter var mellem fangstposerne.

Pga få jomfruhummere i fiskeposen var det kun data fra hummerposen og standardposen der indgik i analyserne. Jomfruhummerene mistet signifikant flere klør i standardposen. For ben og skader var der ingen signifikant forskel mellem de to fangstposer.

Påvirker andelen af jomfruhummere i fangstposen kvaliteten af fisk?
Ja! Overordnet havde en stigning i andelen af jomfruhummer en signifikant negativ påvirkning på kvalitet for både hummerposen og standardposen. Kvaliteten på torsk forringes både i hummerposen og standardposen. For mørksej forringes kvaliteten i hummerposen, men ikke i standardposen, mens det modsatte er tilfælde for skærising. Kvaliteten af rødspætte påvirkes ikke.

Undersøgelse af mekaniske skader hos jomfruhummer

Forskellig grad af blodplætter hos rødspætte

http://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater/kvalitetsvurdering-ombord
23 APRIL 2019