Opstartsmøde i VærdiFisk afholdt hos Strandby Fiskeriforening

Om projektet VærdiFisk

VærdiFisk står for "Værdioptimering af fiskefangsten i dansk blandet artsfiskeri".

Projektet har to hovedmålsætninger. Det ene er at opnå højere kvalitet på landede fisk. Det andet er at adskille fisk og jomfruhummere og målrette selektionen af begge i fiskeredskabet.

Højere kvalitet

Dersom fisk fanget i et trawlfiskeri hvori jomfruhummer indgår landes med en højere kvalitet end tidligere, er der potentiale for at:

  • opnå højere priser for fangsten
  • øge salg af fisk fra dette fiskeri
  • øge filetudbytte
  • mindske stress og dermed forlænge holdbarheden
  • mindske mængden af fisk der smides ud på grund af beskadigelser

Adskille fisk og jomfruhummere og målrette selektionen for begge

Dersom et vertikaldelt redskab med to fangstposer kan adskille fisk og jomfruhummere kan:

  • kvaliteten på fisk forbedres fordi de ikke er i kontakt med organismer med hårde overflader
  • maskene i hver fangstpose tilpasses hhv fisk og jomfruhummer
  • individer med lav økonomisk værdi undslippe og dermed forblive i økosystemet og vokse sig større
  • sorteringsarbejdet ombord reduceres
  • værdifuld fangst bibeholdes

Samarbejde

VærdiFisk er et samarbejde mellem erhvervet i Strandby, Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, Strandby Fiskeriforening, samt forskere ved DTU Aqua. Projektdeltagerne repræsenterer alle led i værdikæden fra fangst til videreforædling.

VærdiFisk er finansieret af NaturErhvervstyrelsen under ordningen Fælles Initiativer under Den Europæiske Fiskerifond. Projektperiod: 1/1-2013 til 27/5-2014.

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til DTU Aqua. 

Høj kvalitet på torsk er en målsætning

 Rødspætter der forsøger at undslippe redskabet bagerst i fangstposen

http://www.vaerdifisk.dk/baggrund/om-projektet
23 APRIL 2019