FN-436 Tove Kajgaard

FN-436 Tove Kajgaard

Tove Kajgaard (22m/299kw) er en moderne fiskekutter der beskæftiger sig med trawlfiskeri. Fiskeriet foregår med et to-trawlsystem i farvandene omkring Danmark, men dog hovedsagelig i Skagerrak. Hovedart er jomfruhummer, som udgør 40 % af fiskeriet. Derudover er skærisinger, havtaske, torsk, kuller og mørksej primære arter.

 

 

Deltager i VærdiFisk:

Fiskeskipper Lars Kajgaard

Hegnsvej 11

9970 Strandby

Tlf. fartøj: 20 20 54 36

Mobil: 20 33 28 16

http://www.vaerdifisk.dk/deltagere/fn436-tove-kajgaard
20 OKTOBER 2019