DTU Aqua er lokaliseret i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals

DTU Aqua

 

Fiskeriteknologigruppen i Hirtshals

DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi fokuserer på udvikling af selektive fangstredskaber der skal undgå uønsket bifangst og samtidig kan bidrage til at minimere påvirkningen af havmiljøet. Redskabsudviklingen sker under hensyntagen til fiskeriets rentabilitet og udføres i tæt samarbejde med fiskerierhvervet.

 

Deltagere i VærdiFisk:

Projektleder: Forsker Junita Karlsen

E-mail: jka@aqua.dtu.dk

Tlf.: 35 88 32 52

Mobil: 21 24 84 12

 

Togtleder: Forsker Ludvig Ahm Krag

E-mail: lak@aqua.dtu.dk

Tlf.: 35 88 32 06

Mobil: 21 31 67 54

 

Videnskabelig assistent Christoffer Moesgaard Albertsen

e-mail: cmoe@aqua.dtu.dk

Tlf.: 35 88 34 19

Emeritus Peter Lewy

e-mail pl@aqua.dtu.dk

Tlf.: 35 88 33 71

 

Professor Niels Madsen

E-mail: nm@aqua.dtu.dk

Tlf.: 35 88 32 59

 

Forsker Rikke Frandsen

E-mail: rif@aqua.dtu.dk

Tlf.: 35 88 32 70

http://www.vaerdifisk.dk/deltagere/dtu-aqua
20 OKTOBER 2019