Det vertikaldelte, eksperimentelle redskab under forsøgsfiskeri

Selektion i fangstposen

Adskillelse af fisk og jomfruhummere
Forsøgets resultater viser at det er muligt at adskille langt størstedelen (80%) af mørksej og kuller samt en stor andel af store torsk (70%) og godt halvdelen (60-65%) af fladfisk fra fangsten af jomfruhummer. Det betyder at der vil kunne anvendes en relativ lille maskestørrelse for effektivt at kunne tilbageholde jomfruhummer mens hovedparten af fiskene kan dirigeres ind i en anden fangstpose med en mere hensigtsmæssig selektion for disse arter.

Adskillelse af torsk, mørksej, skærising og jomfruhummere i det vertikaldelte, eksperimentelle redskab 

Selektion af fisk og jomfruhummere
Ved hjælp af en vertikaldeling af fangsten er det muligt at give størstedelen af jomfruhummerene en væsentlig anderledes selektion end størstedelen af fiskene. I dette forsøg blev der anvendt en 120mm kvadratmasket fiskepose for at optimere selektionen for rundfisk, som f. eks. torsk. Der opnås en selektion for torsk (L50: 51cm,), sej (L50: 60cm)og kuller (L50:44cm) hvor de mindre, landbare sorteringer mistes. En kvadratmasket fangstpose optimerer selektionen for rundfisk, som f.eks. torsk. Selektionen af rødspætter (L50: 24cm) og skærisinger (L50: 31cm) er ikke så effektiv i denne type masker sammenlignet med diamantmasker af samme størrelse grundet fladfiskenes morfologi.

Fiske der har forsøg at undslippe igennem maskerne i standardposen (90mm)

 

http://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater/selektion-i-fangstposen
23 APRIL 2019