Geometrien til det vertikaldelte eksperimentelle fangstredskab

Redskabsdesign

Det eksperimentelle redskab er designet med det formål at adskille fisk og jomfruhummere under fangstprocessen. Målet er at opnå både en forbedret selektion og fiskekvalitet. Udviklingen er udført med input fra Strandby Net og fiskeskipperen ombord på FN-436 Tove Kajgaard.

Selektionsforsøget
To vertikaldelte redskaber benyttes i forsøget. Begge består af en øvre og en nedre fangstpose. I det eksperimentelle redskab består den øvre fangstpose (fiskeposen) af 120mm kvadratmasker for at selektere små fisk fra, mens den nedre pose (hummerposen) består af 60mm kvadratmasker for at bibeholde jomfruhummere over mindstemålet. Fangsten fra dette redskab sammenlignes med fangsten fra standardredskabet der består af 40mm kvadratmasker i både fiske- og hummerposen.

Begge redskaber har to rammer i hummerposen, hvoraf den forreste har to horisontale tremmer for at stimulere fisk til at svømme op i fiskeposen.

Kvalitetsforsøget
To fangstredskaber benyttes i forsøget. Det eksperimentelle redskab er den samme vertikaldelte fangstpose der benyttes i selektionsforsøget. Fangsten fra dette redskab sammenlignes med fangsten fra standardredskabet, der består af 90mm diamantmasker.

Geometri
Undervandsoptag af vertikaldelingen i redskabet viser at den tiltænkte geometri var til stede under fiskeri. Dvs. at fiskeposen udgjorde ca. 2/3 og hummerposen ca. 1/3 af volumen ved indgangen til de to poser.

http://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater/redskabsdesign
23 APRIL 2019