Filetering hos Rasmus Clausen & Sønner

Kvalitetsvurdering af fileter

En prøve fra torsk, mørksej, rødspætter og skærising fra hver fangstpose og udvalgte slæb (fangstdage) blev vurderet i henhold til kvalitetsparametrene gabning, blodpletter, mærker og konsistens.

Er der forskel i kvaliteten af fileter på de tre fangstposer?
Ja! Der er færre blodpletter og en fastere konsistens på fileter når fisk fanges i fiskeposen. For de to andre kvalitetsmål er der ikke forskel. Der er ingen forskelle på hummerposen og standardposen i nogle af tilfældene.

Er det en sammenhæng mellem filetkvalitet og pris på auktionen?
Ja! Variationen i priserne kunne forklares af arten, blodpletter, konsistens og en tilfældig effekt på datoen. Prisen faldt med konsistensen, mens den blev estimeret til at være højest for den midterste kvalitet af blodpletter og lavest for den dårligste kvalitet.

Vurderer opkøberne filet fra fisk fanget for flere dage siden til at have dårligere kvalitet?
Ja! For konsistens af fiskefileter var der større sandsynlighed for at kvaliteten blev vurderet til at være dårligere for hver dag der gik. Under kvalitetsvurderingen kommenterede opkøberne at ældre fisk var blødere en nyere fisk. For kvalitetsmålene gabning, blodpletter og mærker var der ingen signifikant forskel.

Er der overensstemmelse mellem opkøbernes vurdering og EUs kvalitetsklasser?
Ja! De tre kvalitetsmål for for fiskefileter gabning, blodpletter og mærker var ikke signifikant forskellig fra EUs kvalitetsklasser når der blev taget højde for art og antal dage siden fangst.

http://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater/kvalitetsvurdering-fileter
23 APRIL 2019