Kvalitetsvurdering af landet fisk

Kvalitetsvurdering efter landing

Opkøbere fra Rasmus Clausen & Sønner og Strandby Fiskeeksport sammenlignet kasser med torsk, mørksej, rødspætte og skærising for de fire kvalitetsparametre skinnets udseende, skæltab, mærker, og konsistens. Kvalitetsvurderingen blev udført samlet for alle individerne i den samme kasse og separat for hver fangstpose og fangstdag.

Opkøberne syntes generelt at de fangede fisk var pænt fanget, og i nogle tilfælde ligeså pænt som i snurrevodsfiskeriet, og pointerede at fisk der blev vurderet til at have en relativt ringere kvalitet i forhold til andre fisk i undersøgelsen, stadig havde en god absolut kvalitet.

Er der forskel i kvaliteten af landet fisk på de tre fangstposer?
Ja! For de tre kvalitetsmål skæltab, mærker og konsistens var det mere sandsynlig at få en god vurdering af fisk fanget i fiskeposen end i de to andre fangstposer. Fisk fra standardposen havde en glattere kropsoverflade, mens hos fisk fra hummerposen var den mattere.

Vurderer opkøberne filet fra fisk fanget for flere dage siden til at have dårligere kvalitet?
Ja! Der er større sandsynlighed at for de landede fisk bliver vurderet til en dårligere kvalitet for hver dag der går når det gælder konsistens. For skindets udseende og mærker er der ikke signifikant betydning.

Er der overensstemmelse mellem opkøbernes vurdering og EUs kvalitetsklasser?
Ja! De tre kvalitetsmål for landet fisk, skindets udseende, mærker og konsistens, var ikke signifikant forskellig fra EUs kvalitetsklasser når der blev taget højde for art og antal dage siden fangst.

Torsk til kvalitetsvurdering

 Rødspætter til kvalitetsvurdering

http://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater/kvalitetsvurdering-efter-landing
23 APRIL 2019