Rensning af fisk ombord på FN-436 Tove Kajgaard

Forsøgsfiskeri

Effekten af det videreudviklede redskab undersøges ved et fuldskala kommercielt forsøgsfiskeri. DTU Aqua identificerer i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation et fartøj der er relevant for og som ønsker at deltage i projektet. FN-436 Tove Kajgaard fra Strandby er en ståltrawler på 162 BT, 22 meter over alt og yder 299 kW. Den selektive fangstpose blev testet mod standardposen ved brug af et to-trawlsystem.

Forsøgsfiskeriet foregår fra den 23. september til den 2. oktober 2013 primært i det nordøstlige Skagerrak i områder hvor fartøjet i perioder driver sit normale fiskeri efter fisk og jomfruhummere.

Totalfangsten af jomfruhummer, torsk, kuller, kulmule, mørksej, rødspætte og skærising måles. Disse arter er udvalgt ud fra deres økonomiske betydning for det blandede jomfruhummerfiskeri i Kattegat og Skagerrak samt at disse arter blev fanget i en mængde der muliggjorde en robust statistisk databehandling.

Opmåling af fangsten

Indsamlede data på fisk

http://www.vaerdifisk.dk/aktiviteter-og-resultater/forsoegsfiskeri
23 APRIL 2019